• Závěrečná zpráva dotazníkové šetření mezi vzdělavateli. K dispozici je zde.
  • Závěrečná zpráva dotazníkové šetření mezi zaměstnavateli. K dispozici je zde.