O projektu KVASAR

Modulové rekvalifikace

Chci se rekvalifikovat

ZAMĚSTNAVATELÉ

vzdělavatelé

Mechanismus modularizovaných rekvalifikací

Umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Rekvalifikace v době epidemiologických opatření

Ani v této náročné době, plné zákazů a epidemiologických opatření jsme vám nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. Aktuálně se můžete nadále hlásit na vámi zvolené profesní kvalifikace, vyplňovat vstupní dotazníky, procházet diagnostikou a studovat. Více informací najdete zde.

Formulář pro rekvalifikaci

Dotazník pro zájemce o účast v profesním rekvalifikačním kurzu projektu KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací)

NASTAVENÍ KVALIFIKACÍ

celkově inovovaného systému kvalifikací (rekvalifikací) díky oponentuře zapojených zaměstnavatelů.

IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ

uzpůsobených z výstupů pilotního ověření do jednotlivých regionů dle jejich specifických potřeb. Vytvoření 20 vzdělávacích/rekvalifikačních programů vedoucí k modularitě s důrazem na praxi u zaměstnavatelů dle aktuálních potřeb jednotlivých regionů.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

při realizaci praktické části (nově navržených) rekvalifikací
(modulárně řešené rekvalifikace).

Aktuality

Zájem o rekvalifikace

K dnešnímu dni projevilo zájem o rekvalifikace celkem  551 osob.  Z toho u 40 osob už proběhla vstupní diagnostika profesních kompetencí a stejný počet se začal vzdělávat. Vzdělávání v tuto chvíli probíhá distančně a formou samostudia. Už se těšíme, až nám PES umožní vzdělávat...

číst více

Rekvalifikace v době epidemiologických opatření

Ani v této náročné době, plné zákazů a epidemiologických opatření jsme vám nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. Aktuálně se můžete nadále hlásit na vámi zvolené profesní kvalifikace, vyplňovat vstupní dotazníky, procházet diagnostikou a studovat. Samozřejmě jsou zde omezení, nicméně výuka...

číst více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto jsme zavedli důsledná technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje, pokud je budeme zpracovávat, byly v bezpečí.

číst více

Tiskové zprávy

Montér elektrických instalací

V rámci této profesní kvalifikace se naučíte provádět elektrické instalace, jejich montáže a zapojování. Dále také diagnostiku poruch elektrických instalací, nauku o elektrotechnice nebo poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem. Více informací zde. KÓD:...

Obsluha křovinořezu

Tato profesní kvalifikace zahrnuje zejména odstraňování nežádoucích nárostů dřevin a výřez nežádoucích dřevin. Dále obsahuje také údržbu křovinořezu a pravidla pro bezpečnou práci s křovinořezem. Více informací zde. KÓD: 41-080-E

Zapojení do projektu

Do projektu se mohou zapojit zaměstnavatelé a vzdělavatelé různou měrou interaktivity.

Jedná se o následující formu zapojení:

  • Jako oponent při připomínkování vytvořených metodik (formou stručného vyjádření k problematice, nejčastěji za využití on-line prostředí).
  • Jako aktivní realizátor praxí pro účastníky kurzů profesní kvalifikace.
  • Jako aktivní účastník implementace modularizovaných kurzů do krajů
  • Jako účastník workshopů a pracovních skupin
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Podle Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČE v nejpostiženějších oborech zaniklo na 80 tisíc pracovních míst, z nichž se většina už neobnoví…

Aktuální systém rekvalifikací dokáže pojmout okolo 8 tisíc lidí ročně, nový modularizovaný systém byl měl být o 50 % rychlejší a umožnit rekvalifikaci až desetitisícům lidí za rok. 👍
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Podle predikcí projektu KOMPAS, který spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí, bude v důsledku pandemie Covid-19 výhledově (do roku 2024) ubývat například:

📉 pracovníků v biologických a příbuzných oborech, vysokoškolských učitelů, alternativních lékařů, knihovníků, všeobecných sester, zaměstnanců ve finančních institucích (bookmakerů aj.) a dalších.

📈 Vzrůstat má naopak například počet příslušníků ozbrojených sil, porodních asistentů, administrativních pracovníků, úředníků, provozních pracovníků a dalších.

Makropredikce počtu zaměstnaných si můžete prohlédnout tady: http://bit.ly/predikce_kompas 📈
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
👉 Projekt KVASAR (Kvalita systému akreditací a rekvalifikací) byl spuštěn na podzim 2019 pro MPSV. První data ukázala, že nejžádanějšími rekvalifikačními kurzy z celkových 25 jsou administrativní profese (včetně obchodního zástupce nebo pracovníka poštovní přepážky). 🧐

👉 Z celkového počtu 1 904 respondentů by pak téměř 25 % volilo profesi asistentky/asistenta; jako nejméně atraktivní profese zájemci vyhodnotili obsluhu plastikářských zařízení a strojníka sklářských zařízení pro lisovací linky.

Shodují se vaše preference s výsledky? Na jakou profesi byste se nechali rekvalifikovat vy? 🤔

Dodavatel projektu

Zakázku realizuje Moore Czech Republic s.r.o. spolu s partnery:

  • Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV)
  • Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)
  • Vzdělávací společností S-COMP Centre CZ s.r.o.