O projektu KVASAR

Modulové rekvalifikace

Chci se rekvalifikovat

ZAMĚSTNAVATELÉ

vzdělavatelé

Mechanismus modularizovaných rekvalifikací

Umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Rekvalifikace v době epidemiologických opatření

Ani v této náročné době, plné zákazů a epidemiologických opatření jsme vám nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. Aktuálně se můžete nadále hlásit na vámi zvolené profesní kvalifikace, vyplňovat vstupní dotazníky, procházet diagnostikou a studovat. Více informací najdete zde.

Formulář pro rekvalifikaci

Dotazník pro zájemce o účast v profesním rekvalifikačním kurzu projektu KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací)

NASTAVENÍ KVALIFIKACÍ

celkově inovovaného systému kvalifikací (rekvalifikací) díky oponentuře zapojených zaměstnavatelů.

IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ

uzpůsobených z výstupů pilotního ověření do jednotlivých regionů dle jejich specifických potřeb. Vytvoření 20 vzdělávacích/rekvalifikačních programů vedoucí k modularitě s důrazem na praxi u zaměstnavatelů dle aktuálních potřeb jednotlivých regionů.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

při realizaci praktické části (nově navržených) rekvalifikací
(modulárně řešené rekvalifikace).

Aktuality

Rekvalifikační statistiky – květen 2021

Jak si dál vedeme v rekvalifikacích? K 31. květnu evidujeme celkem 3 230 zájemců o rekvalifikaci. U 1 057 osob proběhla diagnostika profesních kompetencí, 836 lidí se začalo rekvalifikovat a 487 osob už má složenu zkoušku z profesní kvalifikace.

číst více

Jak si vedeme?

Jak jsme si vedli v měsících březen a duben? Za tyto dva měsíce jsme zaregistrovali 1 124 zájemců o rekvalifikaci. U 343 osob proběhla diagnostika a u 477 osob bylo zahájeno vzdělávání. U 259 osob proběhla zkouška. Od začátku projektu máme 3 227 osob, které projevily zájem o rekvalifikaci.  ...

číst více

Zájem o rekvalifikace

K dnešnímu dni projevilo zájem o rekvalifikace celkem  551 osob.  Z toho u 40 osob už proběhla vstupní diagnostika profesních kompetencí a stejný počet se začal vzdělávat. Vzdělávání v tuto chvíli probíhá distančně a formou samostudia. Už se těšíme, až nám PES umožní vzdělávat...

číst více

Napsali o nás

Zapojení do projektu

Do projektu se mohou zapojit zaměstnavatelé a vzdělavatelé různou měrou interaktivity.

Jedná se o následující formu zapojení:

  • Jako oponent při připomínkování vytvořených metodik (formou stručného vyjádření k problematice, nejčastěji za využití on-line prostředí).
  • Jako aktivní realizátor praxí pro účastníky kurzů profesní kvalifikace.
  • Jako aktivní účastník implementace modularizovaných kurzů do krajů
  • Jako účastník workshopů a pracovních skupin
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Nejvíce opouštěné pozice v době pandemie?🤔 Průzkum #personální agentury @Grafton Recruitment uvedl, že nejčastěji lidé odcházeli z administrativních pozic, z gastronomie a pohostinství nebo z výroby, což jsou obory, které silně zasáhla epidemiologická opatření. Při změnách #respondenty nejvíce lákaly obory vzdělávání, prodej nebo logistika. 👩‍💻👨‍💻 Novou práci si hledá přibližně 24 % respondentů a dobré nabídce je otevřeno dalších 34 %.
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Rozhodli jsme se, že by bylo skvělé se s vámi podělit o zajímavosti K PROFESI JINAK. 🔈 Dle našeho průzkumu zahájilo proces znovuvzdělání celkem 282 osob! Což je o 87 lidí více než předchozí měsíc. 📈
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Ani v době epidemiologických opatření jsme nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. 💼 Výuka probíhá online pomocí interaktivních forem (videa, webináře, přednášky, online setkávání...). U profesí, kde je to nezbytné, zavedeme ihned po uvolnění také praktickou část výuky. K rekvalifikaci se můžete přihlásit na 👉 https://kprofesijinak.cz/formular-pro-rekvalifikaci/

Dodavatel projektu

Zakázku realizuje Moore Czech Republic s.r.o. spolu s partnery:

  • Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV)
  • Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)
  • Vzdělávací společností S-COMP Centre CZ s.r.o.