Vyberte stránku

Financováno v rámci projektu: „Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli“
registrační číslo projektu: CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007502.

O projektu KVASAR

CHCI SE REKVALIFIKOVAT

Vzdělavatelé

ZAMĚSTNAVATELÉ

Co projekt řeší:

NASTAVENÍ KVALIFIKACÍ

celkově inovovaného systému kvalifikací (rekvalifikací)
díky oponentuře zapojených zaměstnavatelů.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

při realizaci praktické části (nově navržených) rekvalifikací
(modulárně řešené rekvalifikace).

IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ

uzpůsobených z výstupů pilotního ověření do jednotlivých regionů
dle jejich specifických potřeb.

Vytvoření 20 vzdělávacích/rekvalifikačních programů vedoucí k modularitě s důrazem
na praxi u zaměstnavatelů dle aktuálních potřeb jednotlivých regionů.

Aktuality

Zapojení do projektu

Do projektu se mohou zapojit zaměstnavatelé a vzdělavatelé různou měrou interaktivity.

Jedná se o následující formu zapojení:

  • Jako oponent při připomínkování vytvořených metodik (formou stručného vyjádření k problematice, nejčastěji za využití on-line prostředí).
  • Jako aktivní realizátor praxí pro účastníky kurzů profesní kvalifikace.
  • Jako aktivní účastník implementace modularizovaných kurzů do krajů
  • Jako účastník workshopů a pracovních skupin

Dodavatel projektu

Zakázku realizuje Moore Czech Republic s.r.o. spolu s partnery:

  • Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV)
  • Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)
  • Vzdělávací společností S-COMP Centre CZ s.r.o.