O projektu KVASAR

Modulové rekvalifikace

Chci se rekvalifikovat

ZAMĚSTNAVATELÉ

vzdělavatelé

K profesi jinak

Mechanismus modularizovaných rekvalifikací

Umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Rekvalifikace v době epidemiologických opatření

Ani v této náročné době, plné zákazů a epidemiologických opatření jsme vám nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. Aktuálně se můžete nadále hlásit na vámi zvolené profesní kvalifikace, vyplňovat vstupní dotazníky, procházet diagnostikou a studovat. Více informací najdete zde.

Formulář pro rekvalifikaci

Dotazník pro zájemce o účast v profesním rekvalifikačním kurzu projektu KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací)

NASTAVENÍ KVALIFIKACÍ

celkově inovovaného systému kvalifikací (rekvalifikací) díky oponentuře zapojených zaměstnavatelů.

IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ

uzpůsobených z výstupů pilotního ověření do jednotlivých regionů dle jejich specifických potřeb. Vytvoření 20 vzdělávacích/rekvalifikačních programů vedoucí k modularitě s důrazem na praxi u zaměstnavatelů dle aktuálních potřeb jednotlivých regionů.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

při realizaci praktické části (nově navržených) rekvalifikací
(modulárně řešené rekvalifikace).

Aktuality

Zájem o rekvalifikace

K dnešnímu dni projevilo zájem o rekvalifikace celkem  551 osob.  Z toho u 40 osob už proběhla vstupní diagnostika profesních kompetencí a stejný počet se začal vzdělávat. Vzdělávání v tuto chvíli probíhá distančně a formou samostudia. Už se těšíme, až nám PES umožní vzdělávat...

číst více

Rekvalifikace v době epidemiologických opatření

Ani v této náročné době, plné zákazů a epidemiologických opatření jsme vám nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. Aktuálně se můžete nadále hlásit na vámi zvolené profesní kvalifikace, vyplňovat vstupní dotazníky, procházet diagnostikou a studovat. Samozřejmě jsou zde omezení, nicméně výuka...

číst více

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochrana Vašeho soukromí a Vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Proto jsme zavedli důsledná technická a organizační opatření, aby Vaše osobní údaje, pokud je budeme zpracovávat, byly v bezpečí.

číst více

Tiskové zprávy

Míra nezaměstnanosti během pandemie vzrostla. K zachování zaměstnanosti napomůže existence funkčního systému dalšího vzdělávání

Stěžejním má být zavedení, v současné době, budovaného systému modularizovaných rekvalifikačních programů, tzv. projekt KVASAR. Bez zefektivnění systému dalšího vzdělávání může, podle odborníků, míra nezaměstnanosti postupně vzrůst až na dvojnásobek. Celý článěk ja k...

Míra zaměstnanosti ve službách roste

Počet zaměstnaných v terciálním sektoru v ČR a EU za posledních 20 let souběžně roste průměrným tempem 0,7 procentních bodů. V ČR se však podíl zaměstnaných ve službách pohybuje v průměru o 11,8 % méně než v EU. Proč je nutné zefektivnit stávající rekvalifikační...

Zapojení do projektu

Do projektu se mohou zapojit zaměstnavatelé a vzdělavatelé různou měrou interaktivity.

Jedná se o následující formu zapojení:

  • Jako oponent při připomínkování vytvořených metodik (formou stručného vyjádření k problematice, nejčastěji za využití on-line prostředí).
  • Jako aktivní realizátor praxí pro účastníky kurzů profesní kvalifikace.
  • Jako aktivní účastník implementace modularizovaných kurzů do krajů
  • Jako účastník workshopů a pracovních skupin
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Jeden z partnerů projektu K PROFESI JINAK, společnost MOORE Czech Republic, nabízí zdarma Česká pošta okamžité zapojení jejích současných i odcházejících pracovníků do modulového systému rekvalifikací. 💼

Nepracujete-li pro Českou poštu, nevadí. I vy se můžete v této náročné době hlásit na rekvalifikaci. Stačí vyplnit vstupní dotazník 👉kprofesijinak.cz/formular-pro-rekvalifikaci/
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
🔻 "Za loňský rok se #rekvalifikovalo jen něco málo přes 8 tisíc osob. Firmám pomalu ale jistě dochází dech a podpůrné programy přestávají stačit,“ nechal se slyšet Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

↗️ Máme-li nastávající ekonomickou situaci zvládnout, musí se počty rekvalifikovaných zněkolikanásobit. Řešení vidíme v #modularizovanýchrekvalifikacích. 👌 Sledujte www.kprofesijinak.cz pro více informací.
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Podle výzkumu společnosti LMC pandemie zásadně proměnila způsoby odchodu z práce. 📉 Zatímco v roce 2019 odcházelo ze zaměstnání nuceně tvrdou výpovědí ze strany zaměstnavatele 8 % lidí, za posledních 6 měsíců je to dvojnásobek. Nejen tato čísla ukazují, že potřeba rekvalifikací diametrálně roste. 💡

Dodavatel projektu

Zakázku realizuje Moore Czech Republic s.r.o. spolu s partnery:

  • Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV)
  • Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)
  • Vzdělávací společností S-COMP Centre CZ s.r.o.