O projektu KVASAR

Modulové rekvalifikace

Chci se rekvalifikovat

ZAMĚSTNAVATELÉ

vzdělavatelé

Mechanismus modularizovaných rekvalifikací

Umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Rekvalifikace v době epidemiologických opatření

Ani v této náročné době, plné zákazů a epidemiologických opatření jsme vám nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. Aktuálně se můžete nadále hlásit na vámi zvolené profesní kvalifikace, vyplňovat vstupní dotazníky, procházet diagnostikou a studovat. Více informací najdete zde.

Formulář pro rekvalifikaci

Dotazník pro zájemce o účast v profesním rekvalifikačním kurzu projektu KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací)

NASTAVENÍ KVALIFIKACÍ

celkově inovovaného systému kvalifikací (rekvalifikací) díky oponentuře zapojených zaměstnavatelů.

IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ

uzpůsobených z výstupů pilotního ověření do jednotlivých regionů dle jejich specifických potřeb. Vytvoření 20 vzdělávacích/rekvalifikačních programů vedoucí k modularitě s důrazem na praxi u zaměstnavatelů dle aktuálních potřeb jednotlivých regionů.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

při realizaci praktické části (nově navržených) rekvalifikací
(modulárně řešené rekvalifikace).

Aktuality

Kolik lidí jsme už rekvalifikovali?

Je konec prázdnin a tak můžeme trochu bilancovat. Celková čísla od začátku projektu jsou: vstupní diagnostika profesních kompetencí proběhla u 1175 osob. Rekvalifikace byly zahájeny u 1066 osob a úspěšně složenu zkoušku z profesní kvalifikace má už 871 lidí.

číst více

Aktuality – srpen

I když jsou prázdniny, stále makáme 🙂 Za červenec to vypadalo takhle:  diagnostika profesních kompetencí - 43 osob, zahájené rekvalifikace - 56 osob, zkouška - 97 osob.

číst více

Jak si dál vedeme v rekvalifikacích?

Jak si dál vedeme v rekvalifikacích? V červnu jsme provedli diagnostiku profesních kompetencí u 55 osob. Celkem 103 lidí se začalo rekvalifikovat a 163 složilo zkoušku z profesní kvalifikace.

číst více

Napsali o nás

Zapojení do projektu

Do projektu se mohou zapojit zaměstnavatelé a vzdělavatelé různou měrou interaktivity.

Jedná se o následující formu zapojení:

  • Jako oponent při připomínkování vytvořených metodik (formou stručného vyjádření k problematice, nejčastěji za využití on-line prostředí).
  • Jako aktivní realizátor praxí pro účastníky kurzů profesní kvalifikace.
  • Jako aktivní účastník implementace modularizovaných kurzů do krajů
  • Jako účastník workshopů a pracovních skupin
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Dle průzkumu Ipsos je v Česku momentálně nezaměstnáno zhruba 300 tis. lidí, z toho více než 30 % nejeví zájem o registraci na úřadech práce.

Přitom pro nezaměstnaného člověka z toho plyne spousta výhod! 👉 Finanční podpora, proplacené zdravotní pojištění či možnosti rekvalifikace. 💼 Například již zmíněné zdravotní pojištění může být pro člověka bez příjmu celkem objemnou položkou v seznamu výdajů. 😬 Od 1. ledna to činí 2052 Kč!
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Pro výběr práce je dlouhodobě nejpopulárnější internet. 💻 Hledá tam na něm svou budoucí kariéru více než polovina nezaměstnaných. Naopak na úřady práce se obrací pouze pětina lidí. Populární v dnešní době nejsou již ani pracovní agentury, ty využívá necelá desetina lidí bez práce. Na své poměry je ale stále celkem populární poptávání práce u svých přátel a známých. 👫 Z průzkumu (Ipsos) vyplynulo, že díky nim si nachází budoucí pozici v průměru 15 % lidí.
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Se zvyšující se prodlevou mezi zaměstnáními drasticky klesá šance k nalezení odpovídající pracovní pozice. ⚠️ Alarmující zjištění průzkumu (Ipsos) je, že dnes má téměř 40 % nezaměstnaných tuto pauzu delší než rok! V některých oborech, např. v IT, může podobná situace uchazeče o pozici značně znevýhodnit. 😬 „Problémem mezi nezaměstnanými bývá i nezájem o rekvalifikaci. Oproti roku 2010 se minulý rok zaregistrovalo do kurzů desetkrát méně lidí,“ říká ředitel UZS ČR Vít Jásek a dodává 👉 „Systém rekvalifikací je totiž poměrně zastaralý, neefektivní a pomalý, je třeba na něm pracovat.“ 💼

Dodavatel projektu

Zakázku realizuje Moore Czech Republic s.r.o. spolu s partnery:

  • Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV)
  • Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)
  • Vzdělávací společností S-COMP Centre CZ s.r.o.