O projektu KVASAR

Modulové rekvalifikace

Chci se rekvalifikovat

ZAMĚSTNAVATELÉ

vzdělavatelé

K profesi jinak

Mechanismus modularizovaných rekvalifikací

Umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky.

Rekvalifikace v době epidemiologických opatření

Ani v této náročné době, plné zákazů a epidemiologických opatření jsme vám nepřestali nabízet možnost rekvalifikací. Aktuálně se můžete nadále hlásit na vámi zvolené profesní kvalifikace, vyplňovat vstupní dotazníky, procházet diagnostikou a studovat. Více informací najdete zde.

Formulář pro rekvalifikaci

Dotazník pro zájemce o účast v profesním rekvalifikačním kurzu projektu KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací)

NASTAVENÍ KVALIFIKACÍ

celkově inovovaného systému kvalifikací (rekvalifikací) díky oponentuře zapojených zaměstnavatelů.

IMPLEMENTACE DOPORUČENÍ

uzpůsobených z výstupů pilotního ověření do jednotlivých regionů dle jejich specifických potřeb. Vytvoření 20 vzdělávacích/rekvalifikačních programů vedoucí k modularitě s důrazem na praxi u zaměstnavatelů dle aktuálních potřeb jednotlivých regionů.

ZAPOJENÍ ZAMĚSTNAVATELŮ

při realizaci praktické části (nově navržených) rekvalifikací
(modulárně řešené rekvalifikace).

Aktuality

Tiskové zprávy

Zapojení do projektu

Do projektu se mohou zapojit zaměstnavatelé a vzdělavatelé různou měrou interaktivity.

Jedná se o následující formu zapojení:

  • Jako oponent při připomínkování vytvořených metodik (formou stručného vyjádření k problematice, nejčastěji za využití on-line prostředí).
  • Jako aktivní realizátor praxí pro účastníky kurzů profesní kvalifikace.
  • Jako aktivní účastník implementace modularizovaných kurzů do krajů
  • Jako účastník workshopů a pracovních skupin
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Jeden z partnerů projektu K PROFESI JINAK, společnost MOORE Czech Republic, nabízí zdarma Česká pošta okamžité zapojení jejích současných i odcházejících pracovníků do modulového systému rekvalifikací. 💼

Nepracujete-li pro Českou poštu, nevadí. I vy se můžete v této náročné době hlásit na rekvalifikaci. Stačí vyplnit vstupní dotazník 👉kprofesijinak.cz/formular-pro-rekvalifikaci/
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
🔻 "Za loňský rok se #rekvalifikovalo jen něco málo přes 8 tisíc osob. Firmám pomalu ale jistě dochází dech a podpůrné programy přestávají stačit,“ nechal se slyšet Vít Jásek z Unie zaměstnavatelských svazů ČR.

↗️ Máme-li nastávající ekonomickou situaci zvládnout, musí se počty rekvalifikovaných zněkolikanásobit. Řešení vidíme v #modularizovanýchrekvalifikacích. 👌 Sledujte www.kprofesijinak.cz pro více informací.
K PROFESI JINAK
K PROFESI JINAK
Podle výzkumu společnosti LMC pandemie zásadně proměnila způsoby odchodu z práce. 📉 Zatímco v roce 2019 odcházelo ze zaměstnání nuceně tvrdou výpovědí ze strany zaměstnavatele 8 % lidí, za posledních 6 měsíců je to dvojnásobek. Nejen tato čísla ukazují, že potřeba rekvalifikací diametrálně roste. 💡

Dodavatel projektu

Zakázku realizuje Moore Czech Republic s.r.o. spolu s partnery:

  • Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí (VÚPSV)
  • Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS)
  • Vzdělávací společností S-COMP Centre CZ s.r.o.