Vyberte stránku

Obsahem tohoto kurzu je nauka zpracování a zneškodňování kalů a odpadů z čistírny odpadních vod. Další částí progrmau je také organizace práce a operativní řízení provozu čistírny odpadních vod a další.

  • Více informací zde.
  • KÓD: 36-124-M