Vyberte stránku

Kromě seřizování technologických zařízení jednotlivých plastikářských procesů se tato profesní kvalifikace zabývá sledováním, vyhodnocováním a evidencí parametrů v plastikářské výrobě. Dále se účastník tohoto programu naučí orientovat v normách a v provozní dokumentaci, v plastikářských technologiích, materiálech a strojním zařízení.

  • Více informací zde.
  • KÓD: 28-057-H