Vyberte stránku

O projektu KVASAR

Modulové rekvalifikace

Chci se rekvalifikovat

ZAMĚSTNAVATELÉ

vzdělavatelé

KVASAR – O projektu

Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli
CZ. 03.1.54/0.0/0.0/15_020/0007502
Pracovní název projektu: KVASAR
Doba realizace projektu: 1. 10. 2017 – 30. 9. 2021
Partner projektu: Úřad práce ČR


Projekt KVASAR (KVAlita Systému Akreditací a Rekvalifikací) si dal za cíl nastavit pravidla a připravit podmínky pro kvalitativní změny v rekvalifikacích, a to prostřednictvím úzké spolupráce se zaměstnavateli, vzdělavateli a dalšími zainteresovanými regionálními partnery. Dojde tak k přizpůsobení nástrojů dalšího vzdělávání současným, ale i budoucím požadavkům trhu práce a také rychlejší reakci na změny související s Průmyslem 4.0.

Současný systém rekvalifikací zcela nereflektuje dosavadní kvalifikaci účastníka rekvalifikace. Ten musí v rámci rekvalifikace absolvovat celé vzdělávání podle nastaveného systému akreditací. Nemůže si jednoduchým způsobem získané dovednosti pouze doplnit. Mechanismus modularizovaných rekvalifikací umožní reflektovat již naučené dovednosti a rekvalifikovaná osoba bude vzdělávána pouze v částech, které skutečně potřebuje pro úspěšné složení závěrečné zkoušky. Bude jí také umožněno, aby praxi absolvovala přímo v konkrétním podniku, což je v dnešním modelu obtížné.

V projektu bude navrženo metodické řešení financování systému modularizace rekvalifikací, následně proběhne jeho pilotní ověření a bude zpracován návrh na zavedení do praxe na základě zkušeností z pilotního ověření. Vzhledem k aktuálnímu nedostatku kvalifikovaných sil umožní realizace projektu v každém kraji ČR kvalifikovat pro 5 prioritních profesí průměrně 16 osob s přímým zapojením zaměstnavatelů.

Vyšší kvalitu a účinnost rekvalifikací lze dosáhnout za předpokladu, že výstup projektu – návrh systémového řešení financování modularizace rekvalifikací při zapojení zaměstnavatelů, včetně nastavení standardu kvality praxe a také návrh změn v pravidlech udělování akreditací vzdělávacích programů bude plošně implementován. A to do procesu udělování akreditací vzdělávacích programů, činnosti rekvalifikačních zařízení a činnosti ÚP ČR.


Klíčové aktivity:

KA 1: Parametry analýzy modularizovaných rekvalifikací
KA 2: Nastavení celkového inovačního systému rekvalifikací a dalšího vzdělávání
KA 3: Pilotáž zapojení zaměstnavatelů při realizaci modularizovaných rekvalifikací
KA 04: Podpora implementace systému standardu praxe a modularizovaných rekvalifikací
KA 05: Evaluace projektu
KA 06: Administrace projektu

Webové stránky byly vyrobeny v rámci projektu KVASAR.